Informació per a les famílies

Carta de compromís

https://www.escolacanigosantjust.cat/media/carta_presentacio/2014/cartacompromis.pdf

Calendari escolar

https://www.escolacanigosantjust.cat/wp-content/uploads/2020/09/Calendari-Canigó-2020-2021.pdf

Informació de curs

Menú

https://www.escolacanigosantjust.cat/wp-content/uploads/2020/09/menu-setembre.pdf

Activitats del mes

Llibres de text

https://www.escolacanigosantjust.cat/media/llibres_text/%26Y/llibres_text_2.pdf

Documents interns

  • Criteris d’avaluació (pendent de modificació)