Els ambients a I3

A I3, les vaques i les ovelles treballem a partir dels ambients d’aprenentatge.  Ens permeten desenvolupar diferents habilitats a través de diverses propostes que escollim segons els nostres interessos. Són de lliure elecció i lliure circulació i tenim diferents tipus: ambient de joc simbòlic, de joc heurístic, artístic, d’experimentació, de motricitat fina i de taules…