Dansa

L’activitat de dansa s’orienta cap al desenvolupament de les capacitats relacionades amb la motricitat i el coneixement del propi cos, així com la importància de la coreografia, la memòria i el treball d’equip. L’objectiu principal d’aquesta activitat és millorar la qualitat de moviment, la consciència corporal, el sentit del ritme i la relació entre el cos i l’espai que ens envolta.

Aquest plantejament es realitza a través d’exercicis de caràcter lúdic amb què, d’altra banda, es potencia l’expressivitat i la creativitat de l’alumnat. L’activitat de dansa de l’escola és un espai de creació artística on es treballa: la comunicació, l’expressió dels nostres sentiments, el sentit estètic, la sensibilitat, la intel·ligència, la capacitat d’observació i la memòria través de la coreografia amb la música més propera a cada edat i nivell.

dansa

Guitarra

L’activitat instrumental de guitarra s’estructura a partir  d’un aprenentatge individualitzat de la tècnica bàsica de l’instrument, amb notació convencional (solfeig), complementat amb l’ensenyament per repetició i a través de l’oïda. En aquesta activitat es tenen en compte estils de música diversos: clàssic, popular, modern. També es fomenta el treball participatiu en grupets de cambra i/o d’altres.

Cap a final de curs es programa un concert obert a les famílies ja que es fomenta la interpretació en públic.

guitarra

Piano

A l’activitat instrumental de piano es pretén que els alumnes aprenguin a tocar aquest instrument amb repertoris que els siguin el màxim propers possible, fomentant la tècnica, la interpretació conjunta i també l´acompanyament de la veu.

Cap a final de curs es programa un concert obert a les famílies ja que es fomenta la interpretació en públic.

L’escola té diversos pianos de gran qualitat que permeten realitzar l’activitat en unes condicions excel·lents.

piano

Club del cor

El club del cor promou mitjançant l’aprenentatge del cant de cançons, principalment tradicionals, que els nens i les nenes aprenguin a seguir i a interpretar el gest del director,  a vocalitzar i a respirar correctament, a afinar, a seguir el ritme i a memoritzar melodies.

Un altre dels elements que potencia l’activitat és saber estar davant el públic i escoltar els instruments que els acompanyen.

Aquests serien els objectius més tècnics, que després  ajudaran a continuar el camí de la música a aquells que així ho vulguin, però en un pla menys tècnic, el cant coral aporta riquesa de vocabulari, ajuda en la memorització de textos, és molt interessant per la disciplina de l’assaig, l’ordre a l’hora de cantar, i a mesurar el temps a través de la cançó.

Tot això es planteja per mitjà de cançons o cantates (històries amb un fil conductor que als nens i nenes d’aquestes edats els siguin d’interès) i d’una forma natural i lúdica.