Dansa

L’activitat de dansa s’orienta cap al desenvolupament de les capacitats relacionades amb la motricitat i el coneixement del propi cos, així com la importància de la coreografia, la memòria i el treball d’equip. L’objectiu principal d’aquesta activitat és millorar la qualitat de moviment, la consciència corporal, el sentit del ritme i la relació entre el cos i l’espai que ens envolta.

Aquest plantejament es realitza a través d’exercicis de caràcter lúdic amb què, d’altra banda, es potencia l’expressivitat i la creativitat de l’alumnat. L’activitat de dansa de l’escola és un espai de creació artística on es treballa: la comunicació, l’expressió dels nostres sentiments, el sentit estètic, la sensibilitat, la intel·ligència, la capacitat d’observació i la memòria través de la coreografia amb la música més propera a cada edat i nivell.

dansa

Guitarra

L’activitat instrumental de guitarra s’estructura a partir  d’un aprenentatge individualitzat de la tècnica bàsica de l’instrument, amb notació convencional (solfeig), complementat amb l’ensenyament per repetició i a través de l’oïda. En aquesta activitat es tenen en compte estils de música diversos: clàssic, popular, modern. També es fomenta el treball participatiu en grupets de cambra i/o d’altres.

Cap a final de curs es programa un concert obert a les famílies ja que es fomenta la interpretació en públic.

guitarra

Piano

A l’activitat instrumental de piano es pretén que els alumnes aprenguin a tocar aquest instrument amb repertoris que els siguin el màxim propers possible, fomentant la tècnica, la interpretació conjunta i també l´acompanyament de la veu.

Cap a final de curs es programa un concert obert a les famílies ja que es fomenta la interpretació en públic.

L’escola té diversos pianos de gran qualitat que permeten realitzar l’activitat en unes condicions excel·lents.

piano