Informàtica

L’activitat vol que els infants coneguin i sàpiguen utilitzar amb agilitat les eines tecnològiques més usuals per accedir a la informació i gestionar-la, potenciant la seva creativitat mitjançant el desenvolupament dels seus propis projectes personals de creació de textos, edició d’imatges, sons, gràfics i animacions.

Els alumnes trien el tema entre les seves aficions i s’entusiasmen descobrint les moltes possibilitats que aquestes eines els ofereixen: Kid Pix, Petit Escriptori/Tux paint, Word/Writer, Powerpoint/Impress, edició de pàgines web (Dreamweaver/NVU), Photoshop/PhotoScape, Paint/Paint Shop Pro, etc.

informatica

Robòtica

Els alumnes s’introdueixen jugant al món de la robòtica, la codificació i els diferents llenguatges de programació.

Des de la plataforma code.org, on hi ha jocs senzills i divertits per començar a programar, i utilitzant robots com: Code&Go Robot Mouse (I-4/I-5), Ozobot (CI).

Més endavant també fan disseny de projectes amb Scratch.

Construeixen jocs senzills però molt divertits (Pong (CI), CodeMonkey (CM)).

A Cicle mitjà fan muntatge i programació de robots LEGO per equips.

A Cicle superior s’introdueixen en el Python (llenguatge de programació utilitzat a la vida real) i realitzen projectes en equip amb LEGO Mindstorm EV3.

robotica

Mecanografia

Els objectius de l’activitat de mecanografia  són:

– L’aprenentatge progressiu de l’ús del teclat de l’ordinador: Acostumar-se a la posició correcta dels dits, dominar l’abecedari (Qwerty), saber com es posen els accents i l’apòstrof, els nombres, els signes de puntuació, configuració de marges, i d’espaiat interlinial, etc.

– La millora de la velocitat.

– El coneixement i la pràctica dels documents bàsics: Word/Writer, Excel/Calc, etc.

– L’ús de les tabulacions.

– La consolidació mitjançant la pràctica dels coneixements que es van adquirint a classe.

mecanografia