Escacs

El joc dels escacs permet treballar molts aspectes educatius des de la vessant no formal. Els escacs permeten desenvolupar l’autonomia mitjançant la presa de decisions individuals i treballar la previsió de les conseqüències que tenen els seus actes. En aquest sentit, cal afegir els components del treball sistemàtic de l’entrenament de la codificació i l’abstracció (anotació de jugades, lectura de partides).

A més, promou el desenvolupament de l’autoestima i la superació, i afavoreix la capacitat de concentració i reforça les actituds de silenci i quietud.

En aquesta activitat es pretén que els alumnes progressin en el domini del joc i del coneixement de les normes bàsiques. També és un aspecte fonamental de l’activitat capacitar els participants de l’activitat en el respecte per: les normes del joc, el material i el resultat de les partides.

L’objectiu principal és que els nens i les nenes puguin gaudir de l’apassionant món dels escacs i estimular-los per a que juguin fora de l’escola.

escacs

Natació

S’ofereix la possibilitat de realitzar l’activitat de natació des dels tres anys fins als cinc. Aquesta activitat té lloc a les instal·lacions municipals de la Bonaigua. El monitoratge de l’activitat és personal especialitzat de la Bonaigua. En funció de l’edat, es fa durant la franja del migdia o un cop finalitzat l’horari lectiu de la tarda.

Els nens i les nenes de l’escola sempre estan acompanyats en els desplaçaments per monitoratge de l’escola. El desplaçament de l’escola a les instal·lacions de la Bonaigua es fa amb autocar.

L’aprenentatge de la natació es basa en els primers nivells en potenciar i enriquir la motricitat dels infants en el medi aquàtic. En els nivells superiors es potencia el perfeccionament de la tècnica. Un altre dels objectius que per a l’escola és fonamental és que el nen gaudeixi del plaer de moure’s i jugar dins l’aigua així com fomentar l’autonomia i el procés de socialització.