Acadèmia Bristol

Tenint com a referència els continguts curriculars de cada grup es vol aconseguir que els participants en aquesta activitat millorin el seu nivell tant de comprensió com d’expressió oral en la llengua anglesa, en un ambient agradable i divertit.

Per a aconseguir aquest objectiu es plantegen durant el curs una àmplia varietat d’activitats que aniran variant en funció de l’edat, i que es poden agrupar en tres blocs:

1-.Iniciació a l’idioma a nivell bàsic i aprenentatge de diferents modismes de la llengua,

2-.Iniciació a la lectura pràctica i iniciació de les funcions comunicatives bàsiques

3-.Ús de la llengua anglesa com a mitjà de comunicació.

                                                                                                                         

Acadèmia Kids&us

Kids&Us School of English introdueix els infants al coneixement de l´anglès amb el seu mètode d´aprenentatge propi i original, acompanyant-los en el seu procés d´adquisició del llenguatge fins aconseguir-ne un bon domini.

El mètode Kids&Us ha revolucionat el concepte de classes d´idiomes per a infants, en tractar-los com a potencials nadius, utilitzant una metodologia amena i divertida, però alhora organitzada i amb uns objectius pedagògics molt clars:

1-.Bona comprensió global de l´idioma

2-.Domini de les estructures bàsiques

3-.Desenvolupament de les habilitats comunicatives

kids&us