El projecte d’escola inclou la franja del migdia, de 12h a les 15h. En aquesta franja es planifiquen un conjunt d’activitats extraescolars per potenciar el talent i els interessos del nostre alumnat. Aquestes activitats, que suposen un trencament amb la rutina diària, permeten incidir en el desenvolupament de l’infant  des d’una altra perspectiva.

El conjunt d’activitats complementen i potencien la tasca educativa que fa l’escola en l’horari lectiu. Existeix una coordinació entre el monitoratge de les activitats i l’escola. L’oferta que es promou gira sota els principis de màxima qualitat i diversitat possible.

Cada any impulsem i coordinem amb diferents empreses més de 20 activitats, intentant englobar els diferents interessos que poden existir, garantint una bona qualitat de servei al millor preu possible. Tenim monitoratge especialitzat que fa molts anys que està a la l’escola, i altres que són noves incorporacions. Considerem que aquest equilibri genera una gran diversitat en el monitoratge que és molt enriquidora i dinamitzadora.

El nostre ventall d’oferta d’activitats és molt variat, dirigit i adaptat a les característiques pròpies de la demanda de les famílies de l’escola. Treballem des d’una comissió d’activitats extraescolars on es recullen les idees, les demandes i les propostes que fan les famílies.

Després de molts d’anys d’experiència l’escola ha aconseguit consolidar una oferta innovadora i gestionada per un conjunt de monitors i monitores especialitzats i implicats en el projecte de la franja del migdia.

A les instal·lacions del centre a la tarda es realitzen diferents activitats esportives gestionades per les entitats del poble.

Oferta d'activitats