Metodologies actives

L’escola està treballant per introduir elements innovadors metodològics que emfatitzin l’aprenentatge globalitzat des d’una triple perspectiva: que generin valor pedagògic, que siguin sostenibles en el temps i que tinguin en compte els interessos de l’alumnat com a eix central. Per aquest motiu, a l’escola treballem amb diferents metodologies segons l’objectiu programat: treball per projectes, racons de treball, ambients d’aprenentatge. Un dels aspectes que considerem cabdal és promoure el treball en grup, treball en grup i el treball cooperatiu des de ben petis.