Ensenyament en la diversitat

L’escola assumeix la diversitat dels infants com un element enriquidor per a la comunitat escolar. L’escola defineix plantejaments i preveu estratègies i actuacions vers les diferències tant dels alumnes amb necessitats educatives especials com dels que demostren tenir altes capacitats, per fer disminuir les desigualtats. L’objectiu principal és facilitar que tots els infants gaudeixin de les mateixes oportunitats afavorint que es desenvolupin al màxim les seves capacitats. El fet de gaudir de la diversitat enriqueix la nostra visió del món i fa, encara més indispensable, el treball cooperatiu