Enfocament plurilingüe

L’escola treballa per capacitar l’alumnat des de la perspectiva plurilingüe (català, castellà i anglès). Per a que les llengües s’aprenguin amb més eficàcia es promouen situacions reals de comunicació. Pel que fa a l’anglès, es generen entorns d’immersió, espais comunicatius i tasques significatives des del tres anys. Paral·lelament, l’escola complementa l’aprenentatge de les llengües amb el de les festes i tradicions.