Creativitat i pensament crític

L’escola treballa per generar un entorn on l’alumnat pugui prendre les seves pròpies decisions enfocades a solucionar problemes plantejats. En aquest sentit, l’escola entén l’error com a element bàsic en l’aprenentatge i així li transmet a l’alumne.

L’escola estimula la capacitat reflexiva de l’infant per a que esdevingui crític i creatiu a la seva vida personal i col·lectiva. Per fer-ho l’escola potencia la capacitació de l’expressió oral i escrita des de ben petits i el saber escoltar sempre sota el principi de respecte i llibertat. Aquesta creativitat la treballem utilitzant tant el potencial del llenguatge plàstic com el de la resta d’àrees.