Competència digital

L’escola aprofita el valor de la tecnologia per generar situacions d’aprenentatge motivacionals i, sobretot, per generar vies d’assoliment més eficients. Paral·lelament, es treballa de manera seqüenciada per tal d’alfabetitzar digitalment l’alumnat.

L’aprenentatge de la programació i la robòtica són exemples pel que fa a la resolució de problemes. Paral·lelament, l’escola treballa per capacitar als alumnes com elements crítics d’aquesta societat digital.