Col·laboració amb les famílies

L’escola entén que l’acompanyament amb les famílies és fonamental en la tasca educativa. Família i Escola han de col·laborar per a que els fills i les filles desenvolupin actituds positives envers l’aprenentatge i uns bons hàbits de treball. L’escola promou la seva participació des d’una visió molt àmplia (tallers, xerrades, assessoraments, festes, etc.). Any rere any, es van integrant més accions en el Projecte Educatiu de l’escola.