L’escola Canigó va ser fundada l’any 1969, inicialment amb quatre aules dependents d’un altre centre del poble (Escola Montserrat). La primera part construïda va ser l’edifici on es troba el menjador actual. L’any 1975 es va construir l’edifici ubicat al carrer Sant Ferran i un any més tard, s’inicien les obres d’ampliació de l’edifici del carrer Canigó.

Tot seguit, s’enumeren un seguit de dates rellevants que evidencien la sensibilitat per a la innovació educativa de l’escola durant les últimes dècades fins a l’actualitat:

 • Del 2000 al 2003 es va participar en un Projecte Comenius, conjuntament amb 3 centres d’Europa: Berthold Auerbach Grundschule (Horb, Alemanya), BasisSchool Pater Van Der Geld (Waalwijk, Holanda), i Skads Skole (Esbjerg, Dinamarca). Aquest projecte tenia, entre altres objectius, que els nostres alumnes coneguessin la riquesa cultural europea.
 • 2001-02 es va aprovar un pla estratègic per al període 2002-2006, per tal de potenciar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • 2002-03 es va iniciar un projecte d’animació a la lectura (Projecte PAL) per fomentar la imaginació infantil, desvetllar l’interès per la literatura i incrementar l’adquisició de l’hàbit lector.
 • Del 2003 al 2006 es va realitzar un projecte d’innovació Orator que tenia per finalitat la millora de l’ensenyament de la llengua anglesa al cicle superior.
 • 2006-07 es va iniciar un Projecte d’Innovació en Llengües Estrangeres que tenia una durada de 3 cursos i que pretenia millorar les competències orals i escrites de l’anglès.
 • 2007-08 l’escola va participar, amb dos centres més de Catalunya, en el pilotatge del Portfolio. El Portfolio Europeu de les Llengües (PEL) és un document personal dels alumnes per a la recopilació de les seves experiències i reflexions entorn a l’aprenentatge de les llengües i les seves cultures. Un dels aspectes més importants és el d’afavorir l’autoavaluació en la identificació de les competències comunicatives.
 • 2007-08 es va iniciar la instal·lació de pissarres digitals a les classes. Actualment hi ha pissarres digitals interactives (PDI) a totes les aules.
 • 2010-11 es va iniciar un projecte de digitalització de l’ensenyament, amb l’ús de portàtils i iPads. L’escola disposa de WIFI 4G per treballar en condicions òptimes amb dispositius portàtils.
 • 2008-09 l’escola va entrar a formar part del Pla Català de l’Esport.
 • 2010-11 fins a l’actualitat, l’escola participa en el  projecte Sharing to learn, en col·laboració amb l’Escola Americana i l’IES Sant Just per millorar la competència en llengua anglesa.
 • 2011-12 fins a l’actualitat, l’escola participa a la Cantània amb els i les alumnes de 5è curs. És un projecte de cantata participativa, lúdica i multitudinària (centenars d’escoles de tot Catalunya) que finalitza amb un concert a l’Auditori de Barcelona. L’objectiu principal és organitzar un acte que es converteixi en una vivència musical inoblidable per a tot l’alumnat participant.
 • 2013-14 fins a l’actualitat, Programa de detecció de les altes capacitats. Per millorar l’èxit educatiu i oferir les oportunitats adequades a tots els alumnes, cal ajustar les respostes educatives a les possibilitats i capacitats de cada un d’ells.
 • 2014-15 fins a l’actualitat, inici del programa TEI (Tutoria Entre Iguals). És una estratègia preventiva de participació i intervenció en la convivència del centre. Els alumnes de 5è de primària tutoritzen els alumnes de 3r. Té un caràcter institucional, implica tota la comunitat educativa.
 • Curs 2014-15. Participació en el grup d’experimentació pel plurilingüisme (GEP). Participar en aquest grup comporta disposar d’una formació del Departament per tal de donar un nou enfocament a l’ensenyament de les llengües. Un aspecte concret de la materialització didàctica del plurilingüisme a la nostra escola és l’ús de l’anglès com a vehicle de comunicació en àrees no lingüístiques. (Educació Física a Cicle Mitjà i Cicle Superior i monitores de menjador que fan servir l’anglès com a llengua vehicular).
 • 2014-15 fins a l’actualitat,  Programa AC, que facilita a les escoles Auxiliars de Conversa per tal de desenvolupar i reforçar les habilitats orals i comunicatives dels alumnes. Els AC són estudiants universitaris amb l’anglès com la seva primera llengua, que desitgen realitzar pràctiques al nostre país per tal d’adquirir experiència i completar la seva formació acadèmica. Té una dedicació a l’escola de 25 hores lectives setmanals.
 • 2016-17 fins a l’actualitat, Programa Jump Math, un programa d’ensenyament de les matemàtiques d’origen canadenc i d’experiència contrastada, innovador i que aplica procediments i recursos provats.
 • 2017-18 fins a l’actualitat, l’escola ha entrat a formar part de la Xarxa de Competències Bàsiques del Departament d’Ensenyament. En aquest projecte es comparteix la nostra experiència docent amb la d’altres escoles per tal de continuar innovant i cercant altres maneres d’ensenyament-aprenentatge.
 • 2017-18 fins a l’actualitat, l’escola s’ha incorporat al Projecte d’Escoles Innovadores d’arreu d’Espanya organitzat pel grup d’investigació DIM (Didàctica i Innovació Multimèdia) de la UAB, on participem d’una manera activa en ponències i jornades.