L’objectiu principal d’aques programa és afavorir l’intercanvi entre alumnat de diferents etapes educatives i donar suport a la millora de l’expressió oral en llengua anglesa, per tal de facilitar l’accés a entorns plurilingües i pluriculturals a l’alumnat participant.
A més, altres objectius vinculats al projecte són:

  •  Millorar la competència oral comunicativa de l’alumnat.
  • Promoure els entorns d’aprenentatge lingüístic no matern a partir de les interaccionspersonals entre poblacions escolars de l’entorn.
  • Afavorir actituds de compromís i respecte que ajudin a construir un entorn més humà.
  • Possibilitar el treball i l’intercanvi de centres i docents de primària i secundària.
  • Afavorir al voltant d’aquesta activitat mecanismes de progrés i participació entre elsimplicats del projecte: alumnes, docents, centres, famílies.

A continuació, us hem preparat un vídeo resum del programa d’aquest curs, amb una sorpresa pels nostres alumnes!